Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2012

temp
“ Czasem tak mnie to wszystko męczy, że nawet nie mam siły źle się czuć.
— Charles Bukowski
Reposted fromcaramina caramina
temp
“ Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu. ”
— Ignacy Karpowicz; Gesty
Reposted fromcaramina caramina
temp
2923 b2f8
Reposted fromwherehaveyoubeen wherehaveyoubeen viafilmowy filmowy

May 31 2012

temp
0258 0e1d
Reposted fromcurse curse viainkarasz inkarasz
temp
8293 c934
Reposted frominkarasz inkarasz
temp
0640 44d9 500
temp
4354 89c4
Reposted frominkarasz inkarasz
temp
7528 e6f2
Reposted frominkarasz inkarasz
temp
7540 036b
Reposted frominkarasz inkarasz
temp
0230 a7a3
Reposted frominkarasz inkarasz
temp
7181 2ccc
Reposted fromaconcagua aconcagua vianajagody najagody
temp
Reposted fromMyEpicPet MyEpicPet vianajagody najagody
temp
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— Poświatowska
Reposted frominkarasz inkarasz
temp
7792 9c07
Reposted fromaurinko aurinko vianajagody najagody
temp
6309 5bcf
Reposted frominkarasz inkarasz
temp
Le Fabuleux Destin D'Amelie Poulain
Reposted fromskrzacik skrzacik viainkarasz inkarasz
temp
bingo!
temp
"Połowa naszych pomyłek polega na tym, że kierujemy się uczuciem, gdy powinniśmy myśleć. Druga połowa, że rozumujemy, kiedy winniśmy zawierzyć uczuciu."
— John Churton Collins
Reposted fromKaera Kaera viainkarasz inkarasz
temp
9725 7f9d
Reposted frominkarasz inkarasz
temp
9729 b8a5
Reposted frominkarasz inkarasz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl